Ποιοί Ειμαστε

Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΔΕΛΦΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΑΔΑ) ΚΟΙΝΣΕΠ  ιδρύθηκε από Έλληνες επιστήμονες και επαγγελματίες με όνειρο την διάσωση  της άυλης ελληνικής κληρονομιάς και του πολιτισμού. Κύριος και αμεσότερος στόχος της αποτελεί η ανάπτυξη της Δελφικής Ιδέας μέσω της οργάνωσης Συνεδρίων, Πολιτιστικών, Αθλητικών Εκδηλώσεων και Εκθέσεων. Η ΑΔΑ λειτουργεί πάντα με στόχο την επίτευξη του συλλογικού οφέλους σε συνδυασμό με την  εξυπηρέτηση των γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Η φιλοσοφία του Συνεταιρισμού για την ικανοποίηση του συλλογικού οφέλους συνοψίζεται στο ότι είναι αναγκαία η παραγωγή προϊόντων και  παροχή υπηρεσιών που προάγουν το τοπικό, κοινωνικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Η  ΑΔΑ αποτελεί έναν νεοσύστατο συνεταιρισμό, ο οποίος έχει τύχει μεγάλης υποστήριξης από το Ελληνικό Κράτος και διατηρεί θεσμική συνεργασία με διεθνείς και εθνικούς θεσμούς, όπως η International Delphic Academy (IDA) μια εταιρεία του International Delphic  Council. Επίσης η ΑΔΑ  χαρακτηρίστηκε από  το Υπουργείο Πολιτισμού ως επίσημος φορέας πολιτισμού.

Μέλη Διοικούσας Επιτροπής:

Πρόεδρος Α.Δ.Α: Κεφαλά Χρυσούλα
Αντιπρόεδρος: Μαρία Νούσια
Γενικός Γραμματέας: Τσουκαλάς Γεώργιος
Ταμίας και Υπεύθυνος Έργου : Πατεργιαννάκης Νικόλαος
Μέλος- Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Κεφαλά Μαρία
Μέλος- Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων : Κελεμένης Φίλιππος
Μέλος- Υπεύθυνη Αθλητικών  : Λερούνη Αικατερίνη